Therapeut Appie de Groot

Ik ben Appie de Groot. Sinds juni 2018 ben ik met pensioen. In deze nieuwe levensfase wil ik mijn ervaring en deskundigheid blijven inzetten voor cliënten die last hebben van psychische klachten. Ik ben om deze reden deze praktijk gestart. Mijn hart en expertise liggen bij het geven van behandeling aan mensen met psychische klachten. Ik ben erop uit je te helpen bij het verminderen van je klachten of deze te doen verdwijnen. Daarnaast ben ik er op uit dat je de regie over je leven terugkrijgt en dat je weer vertrouwen krijgt in je mogelijkheden. Ik vind het heel erg belangrijk dat je je op je gemak voelt zodat datgene naar boven kan komen wat de klachten heeft veroorzaakt en in stand houdt. Doel van de behandeling is het verminderen van psychische klachten  en het opheffen van stagnatie in je leven die als gevolg hiervan kan zijn ontstaan.

Ik heb gewerkt met alle leeftijdsgroepen. De leeftijdsgroep waar ik de afgelopen jaren de meeste ervaring mee heb gehad  zijn adolescenten in de leeftijd van 16 tot 25 jaar. Ik heb met deze leeftijdsfase een grote affiniteit.  Het is een fase waarin de meeste psychiatrische aandoeningen voor het eerst aan de oppervlakte komen.  Het is mijn overtuiging en ervaring dat door het tijdig bieden van passende en effectieve behandeling veel ellende in het latere leven voorkomen kan worden.

Ik heb ruim 25 jaar ervaring in de GGZ met het behandelen van de meest uiteenlopende psychische klachten in alle leeftijdsgroepen. Ik heb vooral veel ervaring met de behandeling van cliënten met depressieve klachten, angstklachten en persoonlijkheidsproblematiek in de specialistische GGZ.  Daarnaast heb ik veel ervaring met de behandeling en begeleiding van cliënten met AD(H)D en een aan autisme verwante stoornis.

De afgelopen 10 jaar heb ik gewerkt bij een polikliniek voor jongvolwassenen.  Mijn taken waren het doen van intakes, individuele behandeling, groepsbehandeling en het voeren van gezins- en relatiegesprekken. De laatste jaren heb ik me vooral gespecialiseerd in de behandeling van depressieve klachten bij jongeren. In dat kader heb ik samen met collega’s een op cognitieve gedragstherapie gebaseerd groepsaanbod ontwikkeld en uitgevoerd.  Daarnaast heb ik sociale vaardigheidstraining gegeven en een groepsaanbod geboden aan jongvolwassen cliënten met een aan autisme verwante stoornis.  In de systeemgesprekken zijn problemen met het losmaken en loslaten van adolescenten in combinatie met een psychische kwetsbaarheid een belangrijk en vaak terugkerend thema.  In relatiegesprekken zijn problemen in de partnerrelatie het belangrijkste werkterrein.

Na mijn opleiding tot Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige heb ik bijscholing gevolgd op het gebied van relatie- en gezinstherapie, groepstherapie en cognitieve gedragstherapie. Daarnaast heb ik een 3-jarige post HBO-opleiding Professionele Communicatie gevolgd bij Phoenix opleidingen. Deze  opleiding is gebaseerd op een combinatie van systemisch werk, NLP(neurolinguïstisch programmeren) en TA (transactionele analyse).

rfwbs-slide