Praktische informatie

Ik neem voorlopig geen nieuwe cliënten in behandeling.

Om misverstanden te voorkomen: dit geldt niet voor de prakijk van Appie de Groot in Uden, telnr: 0413293802.

Mijn werktijden zijn op dinsdag van 9.00 uur tot 20.00 uur en op donderdag van 9.00 uur tot 12.30 uur.

Ik ben bereikbaar via telefoon, whatsapp en SMS  of email. Mijn telefoonnummer is: 06-19971899.  Als ik niet in de gelegenheid  ben om mijn telefoon op te nemen, kun je mijn voicemail inspreken. Dan bel ik je zo snel mogelijk terug. Mijn emailadres is: info@praktijkdewending.nu  Ik ben op werkdagen bereikbaar van 9.00 uur tot 17.00 uur.

Als een afspraak korter dan 24 uur van tevoren wordt afgezegd, wordt 50% van het tarief in rekening gebracht.

Ik maak gebruik van de praktijkruimte van Praktijk Helios. Het adres is: Ratelaar 39, 3434 EW Nieuwegein

Deze ruimte is op de tweede etage van de rechteringang van het gebouw. Er is een wachtruimte. Mijn deur staat meestal open. Als dat zo is kun je meteen na binnenkomst aankloppen.  Als het de eerste keer niet lukt om de ruimte te vinden, kun je me altijd bellen op bovengenoemd nummer.

Er is voldoende gratis parkeerruimte.  De bus die de sneltram vervangt van station Utrecht Centraal naar Nieuwegein Zuid stopt vlakbij.

ALGEMENE VOORWAARDEN

Ik ben aangesloten bij de beroepsvereniging NVPA. Ik houd me aan de door deze vereniging opgestelde kwaliteitsregels en -richtlijnen. Zie voor meer informatie: Algemene voorwaarden.

Mochten we er in het geval van onvrede over de behandeling samen niet uitkomen, kun je contact opnemen met de beroepsvereniging NVPA. De beroepsvereniging bespreekt met je de ontstane situatie en geeft aan welke mogelijkheden er zijn. Ik ben lid van S.C.A.G. Dit is een gespecialiseerde geschilleninstantie voor de complementaire en alternatieve gezondheidszorg. Zie voor meer informatie over de procedure: Algemene voorwaarden (onder aan de pagina)

UW PRIVACY

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelend therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik houd me aan de wettelijke regels om uw privacy te waarborgen.  Zie voor meer informatie over hoe ik daarmee omga: Privacy (onder aan de pagina).

rfwbs-slide