Psychosociale Therapie

Bij psychosociale therapie wordt een gevarieerd aanbod van benaderingen ingezet om mensen naar hun problemen, ervaringen en belevingen te laten kijken op een zodanige manier dat zij hun houding en perspectieven naar het leven toe kunnen verruimen.

Psychosociale therapie helpt cliënten om te leren open te staan voor het hier-en-nu, zonder voorbij te gaan aan ervaringen in eerdere levensfasen.

In de therapie staat de hulpvrager met zijn hulpvraag centraal. Naast het werken aan praktische oplossingen, is ook een doel meer inzicht te krijgen in de dieperliggende achtergrond van de problematiek waarvoor een cliënt hulp zoekt.

Het zelfgenezend en probleemoplossend vermogen van de hulpvrager wordt geactiveerd.

rfwbs-slide