Werkwijze

Bij de aanvang van de behandeling voer ik een intakegesprek waarin ik je klachten in kaart breng.  We kijken wat er nodig is om dezen te verminderen en wat ik daarin voor jou kan betekenen. Zo komen we tot een behandelplan met daarin jouw hulpvraag en behandeldoel.  Aansluitend kunnen we starten met de behandeling.  Het is ook mogelijk voorafgaand aan het intakegesprek vrijblijvend een afspraak te maken voor een (kosteloos) kennismakingsgesprek van ca. 15 minuten. Daarin kunnen we kijken of mijn aanbod aansluit bij je vraag en of je er een goed gevoel bij hebt.

Ik doe mijn werk met veel plezier en toewijding en maak daarbij gebruik van kennis en inzichten die ik mij door mijn opleidingen en een jarenlange ervaring als ambulant hulpverlener in de specialistische GGZ heb eigen gemaakt.

Ik ga uit van een holistische benadering van psychische klachten. Dat wil zeggen dat ik er van uitga dat een mens een lichaam en een geest heeft die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Wanneer hierin een disbalans is ontstaan, kunnen er klachten of stoornissen ontstaan. We gaan vervolgens samen aan de slag zodat er een nieuw evenwicht kan ontstaan.

Psychische problematiek is in mijn ogen geen ziekteproces maar juist een mogelijkheid tot groei en heling.

Vaak hebben we door pijnlijke ervaringen in het verleden patronen ontwikkeld die ons nu in de weg kunnen staan en soms leiden tot psychische instabiliteit en klachten. Door je bewust te worden hiervan en daarmee aan de slag te gaan kan een nieuwe ruimte ontstaan om te groeien naar een meer vervullend en bij je passend leven. Ik ga er daarbij vanuit dat je relatie met de omgeving waarin je leeft en  die waarin je bent opgegroeid invloed kan hebben op je klachten. De wisselwerking met je omgeving kan je klachten zowel in stand houden als ruimte bieden voor het opdoen van nieuwe ervaringen.  Ik heb daar oog voor en zal indien dit van belang voor je lijkt in overleg voorstellen om anderen die belangrijk voor je zijn te betrekken bij je behandeling.

De behandeling is niet gericht op het behalen van een snel succes. We nemen de tijd en ruimte die nodig is om de klachten te behandelen en besteden daarnaast ook aandacht aan eventuele onderliggende problematiek en sociale factoren die deze klachten (mede) hebben veroorzaakt dan wel dezen in stand houden met als doel dat er een nieuwe balans kan ontstaan.

rfwbs-slide